BYGGESTYRING AS

Byggestyring AS er et rådgivende ingeniørfirma med arbeidsfelt innenfor fagområdene:

- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Byggeledelse

av bygg- og anleggsprosjekt.

Firmaet har sentral godkjenning

* Ansvarlig søker
* Uavhengig kontroll

BYGGESTYRING AS (org.nr. 977 204 968) ble etablert i 1997 av siv.ing. /bedriftsøkonom Sverre Sande som er firmaets daglige leder og firmaets faglige ansvarlige. S. Sande har over 25 års erfaring fra firmaets fagområder; Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse og Byggeledelse av bygg- og anleggsprosjekt.

Vi kan tilby god faglig bistand i alle faser i gjennomføringen av store og små prosjekt til konkurransedyktig pris. Firmaet utfører oppdrag for både det offentlige og for privateide selskap.

Firmaets visjon er å tilby rådgivning til høy nytte/kost faktor for alle våre oppdragsgivere.

Koordinering
Økonomi, kostnadsoppfølging og prognoser
Tid / framdrift
Kvalitetssikring